Processing...

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-19 z 19.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje źródła energii.
2Uczeń dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii.
3Uczeń dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych.
4Uczeń dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych.
5Uczeń klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów.
6Uczeń ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych.
7Uczeń określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych.
8Uczeń przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych.
9Uczeń przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń.
10Uczeń rozpoznaje elementy instalacji grzewczych.
11Uczeń rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy.
12Uczeń sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.
13Uczeń wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych.
14Uczeń wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych.
15Uczeń wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową instalacji grzewczych.
16Uczeń wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami.
17Uczeń wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych.
18Uczeń wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych.
19Uczeń zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.