Processing...

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-16 z 16.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
2Uczeń dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
3Uczeń dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
4Uczeń ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
5Uczeń określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
6Uczeń określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych.
7Uczeń określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach.
8Uczeń rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania.
9Uczeń sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
10Uczeń wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
11Uczeń wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
12Uczeń wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo- -pomiarową instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
13Uczeń wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
14Uczeń wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
15Uczeń wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.
16Uczeń zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.