Processing...

Drukowanie nakładu

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-12 z 12.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu.
2Uczeń dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych.
3Uczeń dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu.
4Uczeń obsługuje drukujące maszyny cyfrowe.
5Uczeń ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów.
6Uczeń określa sposoby personalizacji druków.
7Uczeń przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych.
8Uczeń przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu.
9Uczeń przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu.
10Uczeń przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu.
11Uczeń przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu.
12Uczeń wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.