Processing...

Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego.
2Uczeń dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych.
3Uczeń obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe.
4Uczeń przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania.
5Uczeń przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych.
6Uczeń przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania.
7Uczeń przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego.
8Uczeń przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego.
9Uczeń przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.
10Uczeń wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.