Processing...

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-11 z 11.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży.
2 Uczeń przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
3Uczeń analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży.
4Uczeń obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
5Uczeń optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
6Uczeń planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej.
7Uczeń prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.
8Uczeń rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi.
9Uczeń stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej.
10Uczeń stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
11Uczeń stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.