Processing...

Organizacja pracy małych zespołów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-6 z 6.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań.
2Uczeń kieruje wykonaniem przydzielonych zadań.
3Uczeń dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań.
4Uczeń komunikuje się ze współpracownikami.
5Uczeń planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań.
6Uczeń wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.