Processing...

Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-14 z 14.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń charakteryzuje technologię produkcji ryb i raków.
2Uczeń dobiera stawy do etapów oraz systemów chowu ryb i raków słodkowodnych.
3Uczeń prowadzi chów ryb i raków słodkowodnych, przestrzegając zasad profilaktyki i higieny.
4Uczeń prowadzi prace związane z żywieniem oraz dokarmianiem ryb i raków słodkowodnych.
5Uczeń przygotowuje i przechowuje pasze stosowane w rybactwie.
6Uczeń rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu ryb i raków słodkowodnych.
7Uczeń rozróżnia pojęcia stosowane w rybactwie stawowym.
8Uczeń sortuje i transportuje różne sortymenty ryb i raków słodkowodnych.
9Uczeń wykonuje czynności związane z podchowem stadiów młodocianych ryb i raków słodkowodnych.
10Uczeń wykonuje czynności związane z podnoszeniem kultury stawów.
11Uczeń wykonuje czynności związane z rozrodem ryb i raków słodkowodnych w warunkach naturalnych.
12Uczeń wykonuje czynności związane z zarybianiem stawów hodowlanych.
13Uczeń wykonuje czynności związane z zimowaniem i magazynowaniem ryb i raków słodkowodnych.
14Uczeń wykonuje odłowy kontrolne i odławia ryby i raki słodkowodne.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.