Processing...

Użytkowanie rybackie wód śródlądowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-9 z 9.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń dobiera skład gatunkowy ryb i raków słodkowodnych do typu zbiornika wodnego i cieku.
2Uczeń prowadzi połowy przy użyciu narzędzi sieciowych, narzędzi kolnych, agregatu prądotwórczego i urządzeń rybackich.
3Uczeń przechowuje i przygotowuje ryby i raki słodkowodne do sprzedaży.
4Uczeń sporządza dokumentację rybacką.
5Uczeń stosuje pojęcia związane z akwakulturą w wodach śródlądowych.
6Uczeń wykonuje czynności związane z pozyskaniem materiału zarybieniowego ryb i raków słodkowodnych.
7Uczeń wykonuje czynności związane z zarybianiem wód śródlądowych.
8Uczeń wykonuje melioracje rybackie w wodach śródlądowych.
9Uczeń wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa wodnego i przepisami prawa dotyczącymi rybactwa śródlądowego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.