Processing...

Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-8 z 8.
#Efekt uczenia się 
1Uczeń naprawia sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb.
2Uczeń obsługuje budowle i urządzenia hydrotechniczne.
3Uczeń obsługuje wyposażenie wylęgarni i podchowalni ryb.
4Uczeń obsługuje łodzie rybackie i ich wyposażenie.
5Uczeń prowadzi prace rybackie w gospodarstwach stawowych i jeziorowych z zastosowaniem maszyn.
6Uczeń rozpoznaje sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w gospodarstwach rybackich.
7Uczeń stosuje pomocniczy sprzęt rybacki.
8Uczeń wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i odłowu ryb.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.