Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), jako podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), zaprasza wszystkie uczelnie prowadzące studia wyższe I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie do współpracy przy przygotowywaniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe. Opisy zostaną upublicznione w rejestrze w języku polskim i angielskim.

ZSK i kwalifikacje pełne

Obowiązująca od 2016 r. ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) przewiduje, że do ZSK zostaną włączone wszystkie kwalifikacje pełne, nadawane po ukończeniu studiów wyższych. Wymaga to uzupełnienia istniejących już w ZSK informacji o opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe po ukończeniu studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Realizacja zapisów ustawy nie jest możliwa bez ścisłej współpracy z uczelniami, które nadają te kwalifikacje. Ponadto współpraca ze szkołami wyższymi jest niezbędna do przestrzegania zasady autonomii programowej każdej z nich.

Wsparcie dla uczelni

Dla uczelni, które zgłoszą chęć przystąpienia do tego przedsięwzięcia, IBE organizuje cykl seminariów. Podczas spotkań eksperci ZSK przedstawią szczegółowe informacje, jak sporządzić opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe oraz pokażą przykładowe opisy dla wszystkich obszarów kształcenia (w dalszej perspektywie rozwiązania zostaną przystosowane do zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszenia konkretnych kwalifikacji, których wstępny opis będzie wykonany podczas seminariów z pomocą naszych ekspertów - formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/uczelnie/

W przypadku zgłoszenia kwalifikacji, prosimy o przyniesienie ze sobą na seminarium materiałów zawierających programy kształcenia na zgłoszonym do opisu kierunku/kierunkach studiów.

Korzyści dla uczelni

Umieszczenie w publicznym rejestrze (ZRK) opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji nadawanych przez szkoły wyższe przyniesie uczelniom wiele korzyści, umożliwiając:

  • zwiększenie dostępności informacji o ofercie dydaktycznej i naukowej;
  • uczelni dla szerokiegogrona międzynarodowych odbiorców (uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, pracobiorcy, pracodawcy, nauczyciele, osoby poszukujące możliwości uzupełnienia swojego wykształcenia, doradcy zawodowi, administracja państwowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby gospodarcze itd.);
  • łatwe przeszukiwanie, porządkowanie i agregowanie informacji o kwalifikacjach pełnych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego;
  • realizację polityki uczenia się przez całe życie dzięki ważnej roli uczelni w integracji funkcjonujących w kraju systemów kształcenia: oświaty i szkolnictwa wyższego oraz edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się;
  • realizację założeń programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, ponieważ poprzez polski rejestr zostaną opublikowane ysporządzone w europejskich portalach LOQ (https://ec.europa.eu/ploteus/en) i ESCO (https://ec.europa.eu/esco/portal), prezentujących i porównujących możliwości edukacyjne w różnych krajach Europy.

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminarium jest bezpłatny,
  • liczba uczestników ograniczona do 25 osób – decyduje kolejność zgłoszeń,
  • osoby zarejestrowane otrzymają maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem warsztatu,
  • uczestnicy otrzymają informacje o zasadach zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Jelena Chotkiewicz, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoś sugestię, błąd