Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako wsparcie działań na rzecz uczenia się przez całe życie i aktywizacji zawodowej
Wtorek, 20 Sierpień 2019, 08:45 - 15:30

Celem warsztatu pt. „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako wsparcie działań na rzecz uczenia się przez całe życie i aktywizacji zawodowej” jest wskazanie możliwości wykorzystania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w działaniach związanych z aktywizacją zawodową i integracją społeczną beneficjentów różnorodnych programów pomocowych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie aktywizacji zawodowej, zapewniającym dostęp do aktywnych instrumentów rynku pracy. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest efektywnym narzędziem wspierającym praktykę pomocową skierowaną do osób pozostających bez zatrudnienia w szczególnie trudnej sytuacji - osobom bez kwalifikacji oraz z kwalifikacjami w zawodach bez popytu na rynku pracy.

Uczestnicy warsztatów będą potrafili zastosować ZRK przy diagnozie preferencji zawodowych (określenie zainteresowań i umiejętności), tworzeniu ścieżki zawodowej (plan działania) oraz przy doborze szkoleń odpowiadających predyspozycjom, zainteresowaniom i umiejętnościom beneficjenta.

Na warsztat zapraszamy wszystkich zaangażowanych w działania pomocowe - aktywizację zawodową, integrację społeczną osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie oraz narażonych na marginalizację i wkluczenie społecznie.

Warsztat poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się 20.08.2019 r. w Centrum Biznesowe "Ogrodowa 58", ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Sala Londyn, IV piętro.

Szczegółowy program warsztatu

Warsztat jest  jednodniowy. Czas trwania: godz. 08:45 − 15:30.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

Zasady zwrotu kosztów

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu


Formularz rejestracyjny

Osoby zarejestrowane otrzymają maila z potwierdzeniem rejestracji i miejscem warsztatu.

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 14.08.2019 r.

Liczba uczestników ograniczona do 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w warsztatach dot. wdrażania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Miejsce : Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58 w Warszawie, sala Londyn, IV piętro
Kontakt : Ludwika Krasnodębska, tel. 22 241 71 61, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd